GESCHIEDENIS

Van Huiskamerkoor en Klokhuiskoor via Nassaukoor tot Archicapellakoor

opgetekend door Nicolette van der Meulen, met aanvullingen van Pierre Olivier

Huiskamer Malakkastraat 14

Begin 90er jaren van de vorige eeuw vonden muziekmiddagen plaats bij de toenmalige pianolerares Françoise Poll. Haar leerlingen gaven een presentatie en met een aantal bevriende ouders van deze kinderen en familie van Françoise werd er na afloop enthousiast met elkaar gezongen. Deze samenzang werd met name geinspireerd door haar zwager Bas Grevelink, bekend van oa de ‘Comedytrain’, de theater-‘Meezingspektakels’ en musical Joseph.

Het idee is toen ontstaan om dit vaker te doen omdat het zingen door iedereen als zeer ontspannend en bevrijdend werd ervaren. Bovendien had zich bij een aantal vrouwen het idee vastgezet dat ze niet konden zingen, omdat dit ooit tegen hen gezegd was of ze zichzelf dit hadden wijsgemaakt.

Klokhuiskoor met Saskia Hendriks

Zo ontstond een klein dameskoortje dat onder leiding van Saskia Hendriks, een vriendin van de familie,  wekelijks in huize Poll bij elkaar kwam. Door het tomeloze enthousiasme van deze dames werd dit al gauw bekend bij andere mensen die altijd al eens hadden willen zingen, maar nooit naar een koor durfden te stappen, dus weldra breidde dit clubje zich dusdanig uit dat er naar een grotere oefenruimte gezocht moest worden. Dit werd gevonden in het vlakbij gelegen buurthuis ‘Het Klokhuis’ en het zangclubje werd gedoopt tot ‘Het Klokhuiskoor’. Dit vond in 1992 plaats. Saskia heeft zich  zonder enige vooropleiding 6 jaar van deze bezielende taak als dirigente gekweten, tot zij in 1998 haar eerste kindje verwachtte.

Afsplitsing Esgrootkoor

Inmiddels was het koor aangezwollen tot zo’n 20 leden, waarvan een aantal voelden dat zij toe waren aan een hoger niveau. Zij hebben zich vervolgens afgesplitst en het huidige Es-grootkoor opgericht in 1998. Hierdoor slonk echter het Klokhuiskoor weer drastisch, dus was er dringend behoefte aan nieuwe koorleden en bovendien een nieuwe dirigent. Het voortbestaan van het koor hing aan een zijden draadje en het had niet veel gescheeld of het zou zijn opgeheven.

Toevoeging Nassaukoor met Stefanie Beekmans

Totdat het koor ter ore kwam dat het Nassaukoor uit het Benoordenhout, met hetzelfde probleem te kampen had en ook op zoek was naar koorleden. In januari 1999 heeft er vervolgens een fusie plaatsgevonden tussen de twee koren en het Nassaukoor bracht zelfs een dirigente mee in de persoon van Stefanie Beekmans.

Naamswijziging Klokhuiskoor naar Archicapellakoor

Langzaamaan werd het weer een volwaardig koor en onder Stefanie’s leiding zong het Klokhuiskoor alras weer de sterren van de hemel, waardoor het koor zich in 2001 de wat volwassener naam ‘Archicapellakoor’ heeft toegeëigend, een naam ontleend aan de Archipelwijk waar het altijd samenkomt en aan het ‘a capella’ zingen waar het steeds bedrevener in werd. Het was ten slotte niet zo maar een buurthuiskoor, maar een heus Haags koor in de Archipelwijk met leden uit alle omstreken van de stad, zoals Delft en Zoetermeer.

Afscheid Stefanie

In 2003 werd Stefanie’s eerste kindje geboren en tijdens haar zwangerschapsverlof werd zij vervangen door Christel Peters. Stefanie heeft daarna nog een aantal maanden haar werk hervat totdat het haar uiteindelijk te druk werd, aangezien zij ook privélessen aan huis verzorgde. In januari 2004 nam het koor na 5 jaar afscheid van Stefanie met een etentje in het huis van Françoise Poll en werd zij toegezongen met een bewerkte tekst op ‘Siyahamba’. (Aansluitend had het koor een nieuwjaarsconcertje voor de Stichting ‘Vrienden van Polen’ in de Vredeskapel, die aan de overkant gelegen is).

 
Periode Bernard Krüger

Hierna nam Christel Peters voor een korte periode het roer over, totdat zij eenmalig vervanging zocht en die vond in de Zuid Afrikaanse student koordirectie aan het Haags Koninklijk Conservatorium, Bernard Krüger. Deze ongelofelijk muzikale jongeman had zo’n aanstekelijk enthousiaste manier van werken, dat hij door het koor met een applaus werd onthaald en door iedereen onmiddellijk in het hart werd gesloten. Het koor stond voor een dilemma.

(Rudolf Kortenhorst, portretschilder)

Maar al gauw werd met Christel overeengekomen dat Bernard het koor vanaf februari 2004 zou overnemen en dat zij de vaste vervangster werd, wat gelukkig in goede aarde viel. Bernard heeft het koor beslist tot grotere hoogten gebracht en de koorleden met oa zijn vrije bewerking van Bach’s ‘Komm Süsser Tod’ versteld doen staan van hun muzikale mogelijkheden. In de periode dat Bernard dirigeerde is hij enkele keren vervangen door o.a. de beroemde ‘Letse meid’, zoals hij haar regelmatig noemde,nl. Elina Karaseva en ook door Francisca Naef-Vosnjâk.

Na afloop van een concert in de Vredeskapel met Bernard schreef hij één van zijn gedenkwaardige en hilarische mails:

“Hallo almal… Ek dag ek word die laaste keer so lekker toegelag oor my ‘gebrekkige’Nederlands, so ek skryf vandag in my eie, “grappige, aparte Taaltje”… Eintlik wou ek net aan julle almal sê geluk met die moergoeie konsertjie wat ons Saterdag op die planke gebring het!! Ek dink dit was ’n REUSE sukses. Natuurlik was daar ’n paar floppies hier en daar, en ons was glad nie gereed om die kapel te sing, sonder ’n repetisie vooraf nie, maar die eindproduk was wel iets waarop ons REGTIG trots kan wees. Geluk!! (“Gefeliciteerd!”) Ek sit hard en dink aan nog moontlikhede vir ons om ’n konsert of twee in te werk terwyl ons repertorium nog goed in die stemme sit, en sal dit waardeer as enigiemand ’n idee of plan het… Nou eers, groete, en lag maar lekker vir my briefie – ek kan net dink hoe snaaks dit is!!!! haha Gezellige dialect wat ik tog heb, hé….”

Afscheid Bernard

Na ruim anderhalf jaar van deze inspirerende dirigent te hebben genoten moest het koor met pijn in het hart afscheid nemen van Bernard, aangezien zijn visum verliep en hij bovendien trouwplannen had. (Zijn vriendin Junine had als au pair in Nederland gewerkt en ook haar tijd zat erop. Inmiddels heeft dit paar twee kinderen gekregen en wonen en werken als gezin weer in hun geboortestad Durban). Eind juni 2005 is er als afscheid gezamenlijk gewokt in het Restaurant Westbroekpark en zong het koor hem toe op de toepasselijke Zuid-Afrikaanse wijsjes Sari Marijs en Suikerbossie. Ook heeft het koor nog een lied ingezongen op video voor het huwelijk van Bernard in december 2005.

Periode Annemiek van der Ven

Ter vervanging heeft Bernard het koor aanbevolen om vanaf september 2005 met Annemiek van der Ven in zee te gaan.  Zij was zangstudente en had ook de nodige dirigeerervaring (en zingt momenteel in het mede door haar opgerichte ‘vocal ensemble Wishful Singing).

Door haar reislust heeft zij het koor met tussenpozen een half jaartje gedirigeerd, waarna ze voor langere tijd vertrok naar het Verre Oosten. Ze werd af en toe vervangen door Carolijn Moulen Jansen, maar we konden met haar niet verder, dus opnieuw zijn we op het Conservatorium gaan rondstruinen.

Periode Rob Kaptein

Het koor vond in februari 2006 uiteindelijk een geschikte kandidaat in de Klarinetstudent Rob Kaptein, die als hobby graag dirigeerde. Deze jongeman had als kwaliteit goed aan te voelen waar het koor behoefte aan had, dus paste zijn muziekkeuze daarop aan. Bovendien bezat hij een enorme dosis humor, dus dit van nature gezelligheidskoor genoot na het toch ietwat strenge regime van Bernard van het enigszins losser karakter van zingen. (Zijn eerste mailtje aan ons koor: Enthousiast heb ik vrienden en familie verteld over mijn nieuwe koor, waar potentie in zit en waar een gezonde dosis humor aanwezig is. Ik stel voor om goed en open te (blijven) communiceren, zodat we geen afdrijvende continenten worden; dat het een soort eilandengroep is, individuele eilanden die bij elkaar horen. (Inderdaad, een archipel!)

Rob heeft het koor 2 ½ jaar met veel enthousiasme geleid. In juli 2008 besloot hij plotseling te stoppen, om- dat hij de gelegenheid kreeg om met een projectkoor te kunnenwerken waarmee veel naar buiten getreden werd,wat hem een grotere uitdaging leek. (Het Archicapellakoor verzorgde in die tijd eens per jaar een uit- voering voor vrienden en familie, luisterde de nieuwjaarsbijeenkomsten in de Vredeskapel op en gaf zo nu en dan een concertje in verzorgingstehuizen).

Periode Marine Fribourg

Gezien onze voorgaande goede ervaring met Conservatoriumstudenten heeft het koor in de zomer van 2008 wederom een briefje opgehangen, waarop Marine Fribourg vrijwel direkt met veel enthousiasme reageerde. In september 2008 begon deze frêle 23 jarige française het koor te leiden met een ongekend natuurlijk overwicht. Ze studeerde zang en was al afgestudeerd in Parijs voor koordirectie en had daar een vijftal koren begeleid. Haar ruime ervaring gaf haar een zelfverzekerde uitstraling, die zijn uitwerking niet miste op het koor. Diep onder de indruk liet het koor zich haar strakke regime welgevallen, waardoor het tot grote hoogten steeg. Qua niveau groeide het gestaag, en qua stemhoogte bleek het koor ook te kunnen stijgen, wat gezien de gemiddeld hoge leeftijd van de koorleden een onmogelijke opgave leek.

Fonds 1818

Het zelfvertrouwen van het koor kreeg hierdoor weer een aanzienlijke opkikker, waarop het zich in augustus 2009 zelfverzekerd durfde aan te melden voor het project ‘Koren zingen voor Ouderen’ van het Fonds 1818. Dit fonds lanceerde in 2000 dit project “om twee maatschappelijke partijen in ons werkgebied met elkaar in contact te brengen: ouderen en gehandicapten in zorg- en dienstencentra en koren. Beiden hebben in de afgelopen jaren bewezen met enthousiasme te luisteren, respectievelijk te zingen. Dat de koren daarnaast een goed doel dienen en een vergoeding voor hun optreden ontvangen is natuurlijk een prettige bijkomstigheid”. Het koor kon dus voor maximaal 4 optredens per jaar een vergoeding van € 275,- ontvangen, wat weer heel nieuwe perspectieven opende, zoals bijdragen aan kerstdiners, zomerconcertjes, bloemetjes, uitjes en zelfs de aanschaf van regenboogsjaals voor het hele koor.

Op naar een nieuwe repetitieruimte …..

In september 2015 verhuisden we naar de Hall van de Engelse Kerk aan de Ary van der Spuyweg, een grote stap voor het koor. In de nasleep van ons laatste zomerconcert in de Engelse Kerk – de Vredeskapel was wegens renovatie niet beschikbaar – had het hartelijke contact met de dominee geleid tot de mogelijkheid om voortaan in de Hall te repeteren, gezien de groei van het koor de laatste twee jaar een aantrekkelijk aanbod.

Dat betekende afscheid nemen van het Klokhuis na meer dan 20 jaar repetities. Voor de dames die ons in de pauzes altijd trouw van koffie en thee hadden voorzien en Liesbeth werd het lied ‘Ya se va’ gezongen, voor de gelegenheid omgedoopt tot ‘Ja we gaan’.

….. en een nieuwe dirigent

Maar dat was niet de enige grote verandering die het nieuwe koorseizoen voor ons in petto had … want Marine kondigde haar vertrek per januari 2016 aan. Zij werd opgevolgd door Laura Lopes, een jonge dirigent uit Portugal met wie we tot de zomer van 2016 samengewerkt hebben. Helaas kon Laura haar werkzaamheden bij ons koor al gauw niet meer combineren met haar drukke zangcarrière en namen we na het zomerconcert afscheid van haar.

….. en nog één

Gelukkig vonden we in Sanda Audere een uitstekende opvolger. Deze nieuwe ‘Letse meid’ – om met Bernard te spreken, zie hogerop – heeft de gave het koor hard te kunnen laten werken maar zorgt met haar aanstekelijke humor toch ook dat iedereen altijd vrolijk en ontspannen naar huis gaat. Ze past daarnaast naadloos in de inmiddels bij ons opgebouwde traditie van dirigenten die ook prachtig kunnen (voor)zingen. En dat alleen al maakt dat de repetities met graagte bezocht worden.

Corona

De lockdown trof vele koren hard en dus ook ons koor. Aanvankelijk repeteerden we nog met een beperkt aantal leden in de Hall, terwijl de repetitie thuis via zoom voor anderen beschikbaar was. Maar tijdens de strengste maatregelen moesten we allemaal thuis achter de buis. Toch was er steeds een relatief hoog aantal deelnemers dankzij de ‘voorstellingen’ van Sanda en Luba (Podsgayskaya), zeer gewaardeerd pianiste die al jaren aan Archicapella gebonden is. Samen bleken zij een ijzersterk duo, dat ons door de donkere periode geloodst heeft. En wie schetst ons aller verbazing toen tijdens de eerste ‘live’ bijeenkomst in de zomer van dit jaar de stukken die wij slechts zoomenderwijs geoefend hadden best al goed klonken!

In 2022 vierden we ons 30 jarig jubileum met een spetterend concert met oa filmmuziek.

Repertoire van Stefanie in oktober 2003 was oa. A la claire Fontaine, Amsterdamse Grachten, Come away, Da unten im Tale, De Slijper, Drink to me only, Everybody loves my baby, Gaby gaby, Good News, Hendrik Haan, Ik zou wel eens willen weten, In the Gloaming, Is this fair excusing, Is she really going out with him, Mille Regrets, M’n Opa, Morning Hymn, On the sunny side, Singing for you, Siyahamba, Sommarpsalm, Sweet and low, The bare necessities, The Hills, Zilte tranen

Repertoire van Bernard oa: Komm süsser tod, Die Launige Forelle, Dalakopen, Banquet Fugue, And the Glory of the Lord, The Bare necessities, Ding dong, Il bianco e dolce cigno, Latvian Lullaby Guli guli, Bridge over troubled water, Il trovatore, Coro di schiavi ebrei, Parelvissers, Pa se slis, In te Domine speravi, Mathilda, Encore, Jambo Bwana, Hina xi tsungu, Wildsbok

Het repertoire van Rob bestond toen oa. uit: Aleni zvezdi, Autumn leaves, April is in my mistress’ face, Belle qui tiens ma vie, Bye bye love, Bye bye black bird, By the waters of Babylon, California Dreaming, Da unten im Tale, El grillo, Hallo Django, Happy together, I Fyrreskoven, Hina xi tsungu, Jabedabeda, Lonely Avenue, Ma Julieta Dama, Peace be with you, Rhythm of Life, Saltimbanque, Shalom Aleichem, Since first I saw your face, Sirtaki to Stay, Stemming, Sweet and low, The curse of an aching heart, The long day closes, The Rhythm of Life, Weep o mine eyes, When the moon comes over the mountain, Yesterday

Repertoire van Marine: Mon amant de St Jean, Le Pont Mirabeau, Le Soleil et la lune, Démons et merveilles, Cantique de Jean Racine, Erlaube mir, Zottelmarsch, Wochenend und Sonnenschein, Bona nox, Wo der perlende Wein, Dorothee und Nikolaus, Ave Verum, Canten Senores, Tiébié Poiem, Tabortüznel, La Tarara, Posakala mila mama, An Irish blessing, Calypso, That lucky old sun, Somebody loves me, Goodnight sweetheart, Margie, What a wonderful world, Early one morning, Sing we and chant it, Dinesiponono, Ndihamba nawe, Kom!, Thula Siswe, Siyahamba, Bawo Thixo Somandhla, As Torrents In Summer, Mignonne, What A Wonderful World, Le corbeau e le renard, Die Forelle, Valse de Faust, Barcarolle, Ein Souper heut’ uns winkt, Ah! Welch ein Fest!, Brightly Dawns Our Wedding Day, Eagle High In Cloudland Soaring, Dance A Cachucha, Un poquito cantas, Non dimenticar le mie parole, Ya se va, Amanacer, Neesa neesa, La Patate, El condor pasa, Guantanamera, Libertango, La Misa Criolla, A round of three country dances in one, Simi jadech, Der Tanz, Zigeunerleben, Valse avec choeur, Tanz quodlibet, Shkoj e vij flutrim si zogu, El ginat egoz, Syrtos Rhodou, Swiloyini, I could have danced all night, Dancing Queen, Dans Valah, Mariam matrem, Mister Sandman, Prece do ventu.

Repertoire van Laura: Dans nos obscurités, Fröhliche Fahrt, Dubim  canon, The pretty birds do sing, Viva viva la musica, Le feu, Mai fali e, Earth Song, Tuendi, O milho da nossa terra, Just as the tide was flowing.

Repertoire van Sanda: Blue Moon, Georgia On My Mind, Deep River, Walk Together Children, Moon River, Try a Little Tenderness, Chañarcito, Chañarcito, Christmas Medley, Coventry Carol, Danny Boy, Gula Meitina, Have Yourself a Merry Little Christmas, Il Bianco e Dolce Cigno, Quién Fuera Como El Jazmín, The Water is Wide, Sur la place en Habanera (Carmen), Chor der Pilger (Tannhaüser), Marche funèbre (Hamlet), Va pensiero (Nabucco), Brindisi (La Traviata), Polovtsian dances (Prins Igor), Chorus of Wedding guests (Lucia di Lammermoor), Rataplan (La Forza del destino;), Think of Me, A Concert Celebration (Phantom of the opera), Zauberflöte finale, Summertime (Porgy and Bess), Dirait-On, O Magnum Mysterium, Sure On This Shining Night, Vindo, Joseph Dearest, Crux Fidelis, El-Helwa-Di, Lammaa Badaa Yatathannaa, Yal Asmar Ellon, Ya viene la vieja, Erini, Prayer of the Children, Keep On The Sunny Side,  You Are The New day, Te fuiste una tarde, Erev shel shoshanim, Te quiero, Sailing, On The Sunny Side, Shenandoah, The Girl From Ipanema.

2024: een nieuwe dirigent

Eind 2023 besloot Sanda Audere nieuwe wegen te gaan bewandelen. Daarom gingen we in 2024 van start met een nieuwe dirigent: Rob Manthey.

Rob is sinds 2001 actief als pianist, componist, dirigent en pianodocent. Zijn composities zijn uitgevoerd door koren en orkesten in onder andere Nederland, Verenigde Staten, Italië, Puerto Rico, Kenia en Tanzania. Naast Archicapella is Rob dirigent van 2 andere koren.